future matters

IDEO course: Leading for creativity

07 juni 2018

IDEO course: Leading for creativity

Kun je leren de juiste vragen te stellen?

Wij ontwikkelen leerprogramma’s voor leiderschapsteams om de kennis, attitudes en vaardigheden te verwerven die nodig zijn in 21e-eeuwse. De dagelijkse, zakelijke realiteit dwingt veel organisaties om een innovatie cultuur en mentaliteit van leven lang leren te stimuleren. Omdat leren steeds meer onderdeel van werken wordt, ontwerpen wij onze ontwikkel programma’s rondom bestaande strategische vraagstukken waarbij ‘leren door te doen’ centraal staat. Dat betekent ook dat wij zelf dit ‘learning by doing’ blijven ontwikkelen. Als jarenlange fans van IDEO hebben we deelgenomen aan de online cursus ‘Leading for creativity’ omdat een van de doelen als volgt werd beschreven: ‘Unlock the power of questions to inspire others to navigate their work with confidence’. Dat klinkt voor de hand liggend, maar in de context van nieuwe leiderschapsvaardigheden voor de toekomst en vanuit onze nieuwsgierigheid wilden wij wel meer leren over die kracht van vragen stellen.

Als eerste opdracht werden we gevraagd om bij de eerst volgende meeting alle vragen te noteren die er gesteld werden. En vervolgens de impact van deze vragen te bekijken: waren het open vragen die anderen uitnodigden om actief deel te nemen? Of waren ze gesloten en ontnamen ze juist kansen?
Op deze manier van reflecteren ontdekte je patronen in de type vragen. Een ander inzicht onstond door een opdracht waarbij je voor een bestaand probleem vijf uitvoerbare, uitdagende vragen moest formuleren die je zelf of met je team direct kunt oppakken (om bijvoorbeeld je visie helder te krijgen). Deze vragen beginnen altijd met ‘Hoe kunnen we’. Heel leerzaam én leuk om te proberen. En het werkt ook goed bij het gezamenlijk bevragen van problemen. Voor ons is de kracht van mooie en zinvolle vragen stellen dat ze in staat zijn om problemen te identificeren, aannames te betwisten en het perspectief in ons denken veranderen.

Ben jij voorbereid op de toekomst met je huidige vaardigheden? Moedig jij het stellen van vragen aan in je team of tijdens vergaderingen?