future matters

Leren omgaan met complexiteit bij Erasmus

25 maart 2018

Leren omgaan met complexiteit bij Erasmus

Zou het effectiever zijn om alle toekomststrategie projecten te positioneren als leerprogramma’s?

Recent hebben we de Health Summer School van de Erasmus Universiteit in Rotterdam afgerond. In twee intensieve dagen hebben drie teams van Univé, Zorgspectrum en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport oplossingsrichtingen ontworpen voor hun complexe toekomstvraagstukken als ‘Hoe kunnen ouderen verbonden blijven met de lokale gemeenschap?’. We ontwikkelden het programma en ontwierpen de teams met vertegenwoordigers van de organisatie, experts en buitenstaanders. Na twee dagen hadden alle teams experimenten gecreëerd om in de praktijk te toetsen. Toen we elkaar na vier maanden weer zagen om te evalueren was het indrukwekkend om te zien hoeveel vooruitgang er was gerealiseerd. Het gaf ons nieuw inzicht in het belang van eigenaarschap en leiderschap.

“Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie” is een bekende formule uit de consultancy wereld. De mogelijke oplossingsrichting is gedoemd te mislukken als je de mensen die de uitkomsten moeten gaan implementeren niet betrekt bij het ontwikkelen ervan. Eigenaarschap van alle betrokkenen is cruciaal. Omdat de toekomstrichtingen in het Erasmus programma zijn ontwikkeld in een opleidingsprogramma was het eigenaarschap groter dan we ooit hebben gezien in een adviestraject.

Heb je er wel eens over nagedacht of het anders framen van je projecten tot meer resultaat kan leiden?