future matters

Omarm het onbekende

02 oktober 2019

Omarm het onbekende

Wat te doen als je de antwoorden niet weet?

Eén van de CEO’s waar we mee samenwerken werd geconfronteerd met een verdeeld management team; sommige van zijn teamleden waren er van overtuigd dat hun omgeving zich op een bepaalde manier zou ontwikkelen terwijl anderen overtuigd waren van het tegendeel. En de CEO? Hij was er niet zo zeker van welke kant de wereld op zou bewegen maar had het gevoel dat hij een heldere visie moest hebben omdat iedereen naar hem keek voor de antwoorden. Hij vroeg ons deze visie samen met hem te ontwikkelen. Echter, nadat we de tijd hadden genomen om de uitdaging en de rationale achter de verschillende meningen goed te begrijpen, hebben we hem geadviseerd om een andere aanpak te kiezen.

We ontwikkelden twee tegengestelde toekomstscenario’s – gebaseerd op de input van zijn teamleden – en organiseerden een creatieve sessie om deze uit te dagen. Onze opdrachtgever opende de sessie met een toelichting op zijn ‘niet-weten’ en zijn behoefte om de verschillende opties verder te verkennen. Daarna verdeelde hij zijn team in twee subgroepen en nodigde hen uit voor een debat. Natuurlijk hadden we de sessie vooraf voorbereid en twee teams samengesteld met mensen die niet noodzakelijkerwijs hun ‘eigen’ scenario verdedigden. De andere teamleden werden gevraagd de rollen te spelen van verschillende stakeholders en vanuit dat perspectief vragen te stellen. Door de discussie waren we in staat om de kernaspecten te benoemen die bepaalden of scenario A dan wel B het bedrijf beter zou voorbereiden op de toekomst. Hierdoor konden we specifieke experts uit andere domeinen uitnodigen voor de vervolg sessie en uiteindelijk een heldere toekomstvisie ontwikkelen waar het hele team achter stond. Maar misschien nog belangrijker: door te durven toegeven dat hij het (nog) niet wist veranderde de CEO zo de team dynamiek. Zijn kwetsbaarheid en zijn uitnodiging om samen te spelen creëerden een andere toon aan de top die hen uiteindelijk als team effectiever maakten.

Het vraagt creatieve moed om met onzekerheid en complexiteit om te gaan. Om toe te geven dat je niet alle antwoorden hebt. Om een nieuwe aanpak te proberen zonder dat je weet of het zal gaan werken. Om afstand te nemen van je perfectionisme en het idee dat leiders alles moeten weten, en om jezelf toe te staan om fouten te mogen maken. Dus als deze persoonlijke moed tot tastbare resultaten leidt maakt het niet alleen onze opdrachtgevers maar ook ons erg gelukkig!

Wat heb jij nodig om je creatieve moed te tonen? En hoe overtuig je anderen om het niet-weten te accepteren?