future matters

Het waarom van transformatie

18 februari 2019

Het waarom van transformatie

Welke rol speelt het grotere doel bij vernieuwingsprocessen?

Het is gemakkelijker om over verandering te praten, dan jezelf te veranderen. Je hebt een helder doel voor verandering nodig, een ‘burning platform’ als drijfveer. Deze intrinsieke motivatie kan een noodzakelijk of wenselijke karakter hebben. Veranderen omdat je ‘de hete adem voelt’ of omdat je ‘het licht hebt gezien’. Dit geldt in ieder geval voor mensen, maar welke rol speelt het grotere doel in organisatie transformatie?

Het ‘EY Beacon Institute’ werkte samen met Harvard Business Review Analytic Services (HBRAS) aan een wereldwijde enquête met 474 executives uit diverse sectoren en geografieën om ‘the business case for purpose’ te onderzoeken. Dit onderzoek heeft het grotere doel als volgt gedefinieerd “een ambitieuze missie die inspireert en aanzet tot actie voor de organisatie, haar partners en belanghebbenden en die waarde creëert voor de lokale en mondiale samenleving."

Een paar interessante bevindingen: 89% van de respondenten gelooft dat een  gezamenlijke missie van belang is voor de tevredenheid van werknemers, het vermogen om te transformeren en klantloyaliteit. Helaas geeft slechts 46% aan dat hun bedrijf een dergelijke missie heeft. Executives van bedrijven die een groter gezamenlijk doel als een belangrijke aanjager zien voor strategie en besluitvorming rapporteren dat hun bedrijf beter in staat is om innovaties en transformaties te realiseren. Meer dan de helft (53%) van de executives van bedrijven met zo’n missie gaven aan dat hun organisatie succesvol is in innovatie en transformatie inspanningen, ten opzichte van minder dan één vijfde (19%) van de respondenten van bedrijven zonder een dergelijk gemeenschappelijk doel.

De eindconclusie van het onderzoek is dat het formuleren en samen delen van een groter doel een krachtig, maar onderbenut instrument is.

Heeft jullie bedrijf een aansprekende missie geformuleerd? En werkt het als een oproep tot actie en organisatie transformatie?