future matters

De moed om dwaas te zijn

02 oktober 2019

De moed om dwaas te zijn

Waarom moeten leiders andere soorten van intelligentie ontwikkelen?

Het boek “The courage to be stupid – new models of leadership” van Anna Zanardi begint met de interpretatie van het begrip dwaasheid. Voor haar is dwaasheid niet iets negatiefs, maar juist een positieve karaktereigenschap. Een dwaas persoon gaat bewust de confrontatie aan met dat wat redelijk is, onderbouwd lijkt en voor waar wordt aangenomen. Vaak is het juist dit type leider dat succesvol is. Om dwaas te zijn moet je bereid zijn de gevestigde orde uit te dagen, het risico te nemen om voor gek te staan, het aandurven dingen anders te doen en toe te geven dat je niet alles weet in plaats van te pretenderen dat je het wel weet. Daarom vraagt het moed om dwaas te zijn.

Maar welk type moed is vereist? Het boek maakt een onderscheid tussen fysieke moed, morele moed, sociale moed en creatieve moed die allemaal een rol spelen. Wij zijn het meest geïnteresseerd in de creatieve moed die nodig is, omdat we leiders helpen dit type moed verder te ontwikkelen. Creatieve moed gaat over de bereidheid van mensen het risico te nemen om je eigen comfort zone op te geven voor een onbekende toekomst. Als je het vermogen ontwikkelt om verschillende perspectieven te gebruiken, je eigen twijfels onder ogen te zien en je aannames ter discussie te stellen, ga je steeds meer open staan voor kansen en groei. Creatieve moed stelt je in staat om een groter omgevingsbewustzijn te ontwikkelen en iets te creëren dat er voorheen nog niet was.

Moed is het fundament van leiderschap. Moed zorgt ervoor dat de leider een andere werkelijkheid durft te zien, op nieuwe kansen durft in te spelen, besluiten durft te nemen en een leven lang blijft leren. Moedig zijn is een keuze die gebaseerd is op intrinsieke motivatie. Het is een persoonlijke beslissing om je te gedragen naar je eigen missie & waarden en uitdagingen aan te gaan. Natuurlijk moeten leiders ook slim zijn, maar Anna Zanardi definieert dwaasheid als een onderdeel van een ander soort intelligentie dat je nodig hebt voor het omgaan met complexiteit en onzekerheid. Dit type slimheid gaat niet zozeer over IQ maar over EQ en CQ (Creatieve Intelligentie). Creatieve intelligentie is het vermogen om innovatieve en persoonlijke visies te creëren, vanuit een hoge mate van zelfbewustzijn. Juist het ontwikkelen van dit type lange-termijn intelligentie maakt je tot een excellente leider.

Hoe dwaas durf jij te zijn? Denk je dat je een betere leider kunt worden door creatieve moed te ontwikkelen?