future matters

Culturele sensitiviteit

12 juni 2019

Culturele sensitiviteit

Hoe om te gaan met culturele vraagstukken in de bestuurskamer?

De laatste NCD Commissarissenkring NH ging over cultuurverschillen tussen organisaties en landen. Jurgen Stegmann, lid van de RvC van ABN AMRO, introduceerde het onderwerp door zijn persoonlijke ervaringen te delen. Hij schreef zijn INSEAD proefschrift over cultuur en liet zich inspireren door Erin Meyer. Erin schreef het boek Culture Map www.erinmeyer.com/book/ en is één van de professoren in het INSEAD International Directors Program waaraan Jurgen samen met Fennemiek deelnam. Jurgen's boodschap aan de NCD-kring was dat cultuur altijd een belangrijk onderwerp is op de agenda van de RvC, maar extra aandacht verdient tijdens fusies & overnames en wanneer de Raad leden met verschillende culturele achtergronden heeft.

Tijdens de NCD discussies geldt de Chatham House Rule, dus zullen we geen specifieke ervaringen delen. Een belangrijk inzicht was echter dat, hoewel de meeste deelnemers het er over eens waren dat cultuur een belangrijk onderwerp is voor de RvC, het niet vaak op de agenda staat. Samen kwamen we tot de conclusie dat het helpt om het onderwerp op een relevante manier te framen, zodat dit aansluit bij de eigen organisatie en vraagstukken. Voor sommigen zal het helpen om het te framen als innovatiecultuur gekoppeld aan digitale transformatie, voor anderen helpt het om de link te leggen met kwaliteit of om cultuur als een risico te definiëren. Andere onderwerpen die we bespraken waren de rol van de jaarlijkse zelfevaluatie, gaat het dan ook over de toon aan de top, cultuur en gedrag? En ten slotte, de voor- en nadelen van diversiteit, in theorie maakt het ons beter, maar in de praktijk kan het ook leiden tot meer complexiteit en culturele misverstanden.

Wanneer stond cultuur voor het laatst op de agenda in jouw RvC? En hoe zorg jij er voor dat diversiteit waarde toevoegt?

PS. Onze volgende NCD Commissarissenkring NH is een diner op dinsdag 10 september, we ontwerpen gezamenlijk een RvC voor een internationale scale-up. Ben je actief als commissaris en geïnteresseerd in deelname aan één van onze bijeenkomsten om te ervaren hoe het is? Laat het ons weten via info@caracta.com en we nodigen je graag uit als onze gast voor een toekomstige sessie.