future matters

Creativiteit & Toezicht

16 april 2018

Creativiteit & Toezicht

Hoe komt creativiteit tot uiting in een Raad van Toezicht?

Het was een inspirerend gesprek met Jenny Elissen voor het Platform Innovatie in Toezicht over creativiteit als belangrijke competentie in de bestuurskamer. Creatief zijn betekent toekomstgericht zijn, beeldend kunnen denken, onverwachtse verbanden zien en het lef hebben om een ander standpunt in te nemen. Jenny ziet niet alleen het ontwerpen van mogelijke toekomsten, maar ook het vormgeven van diversiteit als een creatieve handeling.

Hoe creatief zijn jouw toezichthouders? Zouden zij hun creatieve intelligentie willen ontwikkelen?