future matters

Begin met de toekomst – niet met het heden

02 november 2018

Begin met de toekomst – niet met het heden

Hoe kan future thinking een doorbraak creëren in de bestuurskamer?

Vorige week gebeurde het weer. We werden door een organisatie gevraagd hun toekomstrichting te helpen ontwikkelen middels het faciliteren van een aantal creatieve sessies gericht op het ‘verkennen en vormgeven van de toekomst’. We stellen altijd een vorm van co-creatie voor, niet alleen met diverse mensen van binnen het bedrijf, maar ook met (speciaal geselecteerde) ongebruikelijke buitenstaanders om nieuw denken en doen te inspireren. In veel gevallen is het bestuur hier nog niet klaar voor. Ze vertellen ons dat de discussies nog te verhit zijn, de verschillen in mening te groot en dat ze het eerst samen eens willen worden. De eerste stap is dan om een strategische dialoog tussen de bestuurders zelf te faciliteren.

En wat gebeurde er? In dit soort sessies dwingen we mensen door het gebruiken van creatieve tools om te beginnen met de toekomst in gedachten. Zo vragen we ze bijvoorbeeld om beelden te selecteren die het gewenste einddoel symboliseren, of om zich voor te stellen dat ze 5 jaar verder zijn en uitgenodigd worden om een TEDTalk te geven over hun succesvolle transformatie. Wat zouden dan hun kernboodschappen zijn? Wat willen ze dat het publiek onthoudt van hun verhaal?

We laten ze in groepen werken en hun verhalen aan elkaar pitchen, en dan blijkt vaak (verrassend) dat ze al op één lijn zitten wat positieve energie en verbinding creëert. Ze concluderen dat ze vast zaten doordat ze teveel over het heden praatten, de risico’s en uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden, en van daaruit probeerden te bedenken hoe naar voren te bewegen. De oplossing zit hem in het andersom denken: zodra je een heldere gezamenlijke toekomstambitie en missie hebt gedefinieerd kun je weer terug naar achter gaan en het plan uitwerken hoe je deze ambities gaat realiseren.

Hoeveel tijd spenderen jullie aan de toekomst in jullie bestuurskamer? Gebruiken jullie wel eens creatieve intelligentie in jullie strategische discussies?